Over Delfshaven

Delfshaven is een parel vol historie, midden in het moderne Rotterdam. De wijk heeft een rijke geschiedenis, heel wat bezienswaardigheden en huist een bruisende multiculturele gemeenschap. Tijdens Delfshaven Festival kan jong en oud kennismaken met dit historische en dynamische stukje Rotterdam, een hele zomer lang!

Aelbrecht
De eerste bladzijde van het boek dat Delfshaven heet is geschreven door Aelbrecht van Beieren (1336-1404): graaf van Henegouwen, hertog van Beieren-Straubing en – last but not least – graaf van Holland en Zeeland. Deze man met een mondvol titels gaf de stad Delft in 1389 toestemming om de Delfshavense Schie te graven. De aanleg van dit kanaal bezorgde de Delftenaren een eigen scheepvaartverbinding met de Maas en daarmee met de zee. Op de plaats waar de Delfshavense Schie de Schielandse Hoge Zeedijk doorsnijdt, ontstond de haven van Delft: Delfshaven. Vandaag de dag leeft Aelbrecht voort in verschillende Rotterdamse straatnamen, waaronder de Aelbrechtsstraat, het Aelbrechtsplein, de Aelbrechtskolk en Aelbrechtskade. 

De Pilgrims
In 1620 brachten de zogeheten Pilgrims een nacht door in Delfshaven. Het was een historisch logeerpartijtje, al kon niemand dat toen nog weten. Het verhaal van de Pilgrims begint in de eerste jaren van de 17e eeuw, in Engeland. Daar kreeg een groep calvinistisch georiënteerde puriteinen het aan de stok met de Engelse koning. De koning wilde dat de groep zich conformeerde aan de leer van de Anglicaanse Kerk. De rechtlijnige Pilgrims weigerden dit en om vervolging te ontlopen besloot een aantal van hen Engeland te verlaten en zich in Nederland te vestigen. In Leiden, om precies te zijn.

Na twaalf jaar in vrijheid geleefd te hebben, trokken zij verder. Niet terug naar Engeland, maar naar het toen nog vrijwel onbekende Amerika, zogezegd de ‘nieuwe wereld’. Hun reis liep van Leiden naar Delfshaven, waar zij aan boord gingen van het schip Speedwell dat hen naar het Engelse Plymouth bracht. Daar werden ze herenigd met een groep geloofsgenoten die ook naar Amerika wilden vertrekken. Verdeeld over het schip Speedwell en het koopvaardijschip Mayflower vervolgden de Pilgrims hun reis naar Amerika. In een streek die tegenwoordig bij de staat Massachusetts hoort, stichtten de Pilgrims een permanente nederzetting, New Plymouth.

De reis van de Pilgrims is wereldberoemd en een belangrijk hoofdstuk in de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten. De geschiedenis van de Pilgrims is dan ook tot in den treure beschreven door historici van een trotse natie. Trots is er over de pioniersgeest van de Pilgrims, hun doorzettingsvermogen en over de samenleving die zij stichtten. Want vergeet niet: vier eeuwen later stammen ruim vijfentwintig miljoen Amerikanen af van de mannen, vrouwen en kinderen die in 1620 naar Amerika vertrokken, waaronder niemand minder dan voormalig president Barack Obama.

Piet Heyn en de Hollandse handelsgeest
Delfshaven speelde een belangrijke rol in de maritieme geschiedenis van Nederland.  De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) bouwde zijn schepen in Delfshaven. En de beroemde zeevaarder Piet Heyn, geboren en getogen in Delfshaven, bezorgde de Republiek een zilvervloot. De commandant van de West-Indische Compagnie verdiende er een standbeeld mee. Trots tuurt hij vandaag de dag vanaf zijn sokkel over zijn geboortewijk.

Delfshaven plukte de vruchten van de bloeiende handel met overzeese gebieden. De wonderschone 17e-eeuwse architectuur en fotogenieke straatjes en kades spreken wat dat betreft boekdelen. Maar deze pracht en praal kent eveneens een keerzijde. De Verenigde Oost-Indische en West-Indische Compagnieën verdienden immers grif aan de handel in slaven. Ook deze geschiedenis is vervlochten met Delfshaven.  

1886
In 1795 werd Delfshaven een onafhankelijke gemeente. Maar die kersverse onafhankelijkheid duurde nog geen eeuw. Delfshaven profiteerde niet langer van de lucratieve handel met overzeese gebieden. Dit in tegenstelling tot de stad Rotterdam, die in de loop van de 19e en 20ste eeuw uitgroeide tot een van de grootste havensteden ter wereld. In 1886 annexeerde Rotterdam het armlastige Delfshaven vanwege de gestaag groeiende behoefte aan grond voor stadsuitbreiding. 

Bestemming Delfshaven
Na de Tweede Wereldoorlog werd Delfshaven de bestemming voor immigranten uit alle windstreken. Door deze instroom transformeerde het oer-Hollandse Delfshaven in een veelzijdige en kleurrijke smeltkroes van culturen die zich met recht een van de meest bruisende stadsdelen van Rotterdam mag noemen. 

Het stadsdeel Delfshaven, dat naast de historisch Delfshaven ook een fors deel van Rotterdam-West omvat, huist vandaag de dag ruim 75.000 Rotterdammers. Samen geven zij kleur aan een wijk vol verhalen, over vroeger en nu. Tijdens Delfshaven Festival ontdek je deze verhalen en leer je meer over de bijzondere geschiedenis van Delfshaven, de parel van Rotterdam.

Nieuws